Our first "Powerstart" seminar

11.10.2021

We have been promoting this seminar for a month now and finally this saturday it was time for it to kick off. It was held at the absolutely amazing and beautiful Harebo Kursgård in the midst of the Småland Countryside. I want to thank Jenny Borg and David Franzén for letting us grow using their wonderful Kursgård. I think I speak for us all when I say that the level of hospitality and warmth from this couple really added even more value to Powerstart. 


The moment I stood in front of the ladies to begin the whole thing, I felt some really powerful energies and I suddenly knew this was going to be a success. Of course, I somehow knew this before the seminar day, but feeling it like a wave of powerful energy within, is getting confirmation on a whole other level, no doubt. 

Working with the Powerladies who attended the seminar was amazing. All I can say is that it is so clear when someone is talking about a life goal, a life purpose versus talking about something less than that. The energy shifts, we glow in a different way, and all of a sudden - we have more power and energy than ever before. And making the Powerladies notice this in their own shifting of energy is SO COOL. With a little help from the micro-1on1 sessions - we managed to shift and lift the goals of our Powerladies drastically. 

People ask me what I do. I seriously have a hard time to put in words exactly what it is that I do. First of all, I am myself. If I wasn't, I would not be able to create and hold these seminars with these kind of outcomes. Second - I believe I am working based on the vision of Powerlady Group: Leading conciously aware women towards maximum usage of their own power. 

Scroll down to see some of the reviews we got from our first seminar, Powerstart! I will post these in both swedish and english further down. And before I leave you to the reviews - I want to thank the first ever participants of Powerstart from my heart.

THANK YOU FOR WANTING MORE IN LIFE!

THANK YOU FOR WANTING GROWTH AND THANK YOU FOR CHOOSING POWERSTART!

stay tuned for the announcement of the next Powerstart seminar date

Reviews from participants of Powerstart seminar

"Jag måste bara säga att jag är såå tacksam för gårdagens seminarie! Dels för att det gav mig bekräftelse och den push som jag behöver nu inför mina stora kraftfulla mål. Men också för att jag fick möjlighet att ta del av det du gör för mig och de andra kvinnorna. Du utstrålar sådan kraft och pondus som är unik i Sverige idag. Jag har varit på ett par internationella workshops med tusentals deltagare och jag kan med enkelhet säga att du är definitivt i deras liga. Ska bli så kul att följa din resa, för du ÄR one of a kind!" 


"Så glad att jag valde att investera i mig själv genom att delta i seminariet "Kraftstart". Genom sitt sätt att förmedla kunskap har Shima hjälpt mig att våga börja tänka stort kring olika livsområden och sätta mål långt utanför min comfortzone. Shima gav oss under dagen konkreta verktyg för att ta oss dit vi vill i livet. Jag rekommenderar alla kvinnor som på riktigt vill ha förändring i livet att delta i seminariet. Det är verkligen en "Kraftstart" till förändring."

"Seminariet är ett av de mest unika tillfällena i Sverige där du får lära dig de verktyg och metoder som krävs för att växa och utveckla dig själv till nästa nivå i ditt liv. Du får lära dig vad som skiljer framgångsrika människor från de som nöjer sig med ett halvdant liv och du kommer när dagen är slut ha skapat en plan framåt som både skrämmer och utmanar dig."


"För mig var detta att börja tänka på ett annat sätt. Det var på ett tydligt och inspirerande sätt som du förmedlade dig. Som du alltid gör annars med Jag tycker det handlar om att få verktyg med att jobba med sig själv komma vidare till dit man vill nå. Tycker upplägget var bra att du gick runt till var och en. Det blev ju mer personligt och man vågar kanske säga mer enskilt än i grupp."


Eftersom jag också har ett andligt perspektiv på livet är det viktigt för mig att den delen finns med. Det fanns med, men utan något som helst flum, utan mer i form av tydlighet och konkret vägledning och för mig gör det helhetstänket seminariet komplett. Shima är en kunnig, ödmjuk, kärleksfull, balanserad coach, som i seminariet skapade en trygg och varm atmosfär. Hon bemötte alla deltagare med värme, respekt och vänlighet. Tilläggas måste också att vi hade väldigt roligt och skrattade en hel del. Jag kan varmt rekommendera detta till alla som vill ha sitt bästa liv här på jorden!  

"Seminariet "Kraftstart" är vad det heter. Jag känner mig så kraftfull och hoppfull inför framtiden. Jag är mer fokuserad på mina mål och vad jag vill. Både på kort och lång sikt. Shima utstrålar kraft och säkerhet och det smittar av sig. Detta seminarie ska man gå om man vill få insikt i hur lite vi kvinnor sätter värde på oss själva och själva mister våra önskade mål och drömmar och hur man kommer förbi det. Det går!! Jag känner poow!! Jag kan!! Såklart jag kan!! Min syn på vilken summa pengar jag kan tjäna har också ändrats Jag rekommenderar varmt och kraftfullt detta seminarie. Tack Shima för att du lär mig hur jag ska tro på mig själv och våga följa mina drömmar."


Seminariet "Kraftstart" passade mig som handen i handsken. Jag blev inte bara inspirerad och peppad utan jag tog verkligen viktiga och riktiga kliv framåt i min utveckling. På ett tydligt, enkelt och oerhört kraftfullt sätt fick jag både verktyg och vägledning till att drömma stort, sätta konkreta höga mål, som kittlar och nästan känns galna, samtidigt som jag helt plötsligt insåg att även JAG har kraften till att kunna nå dem. På riktigt och inte bara i fantasin. 


"I just have to say that I am soo grateful for yesterdays seminar. Partly because it gave me that confirmation and push that I needed for continuing the pursue of my own powerful goals now. But also because I got the opportunity to take part of what you do for me and the rest of the ladies. You radiate such power and authority which is unique in Sweden today. I have been to a couple of international workshops together with thousands of participants and I can easily say that you are playing in their league. I look forward to follow your journey, because you really are one of a kind!"


"I am so happy I chose to invest in myself through participation of Powerstart. Through her way of transferring knowledge, Shima has helped me to dare to think big around a couple of life areas and to set goals far outside of my own comfort zone. Shima gave us some real tools during the day for us to be able to get to where we want. I recommend all women who are serious about change in life, to sign up for Powerstart seminar. It really is a Powerstart to change."

"The seminar is one of the most unique opportunities in Sweden where you get to learn the tools and methods that are required to grow and reach a level in your life that is "next level". You get to learn what distinguishes succesful people from people who settle for less. And when the seminar is over you actually have a plan in your hand going forward which both challenge and excite you at the same time."


"For me, this was a whole new way of thinking. And it was presented in a clear and inspiring way, as you always do. I believe the seminar is about getting the tools to work with yourself to be able to reach where you want to be. I think the arrangement was really good, specially where you took time with everyone individually. It made it even more special and one could also speak more freely maybe, than in front of the group."

"The seminar "Powerstart" is exactly what it is called. I feel so powerful and full of belief going forward now. I am more focused on my goals and on what I want. Both in short term and long term. Shima radiates power and confidence in a contagious way. You should definitely sign up for this seminar if you want to understand how we sub-consciously downgrade our values as women and loose our desires and goals - and how to work the other way around with this. It is possible! I feel Poow!! I can! Ofcourse I can! My thoughts of how much money I can make has changed too. My warmest and most powerful recommendations for this seminar! Thank you Shima for teaching me how to believe in myself and having the guts to follow my dreams."